قالیباف: جهاد تصمیم برای مسئولان به اندازه جهاد تبیین مهم است


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی جهاد تصمیم برای مسئولان را به اندازه جهاد تبیین مهم عنوان کرد و گفت: بدون شک کارهای زمین‌مانده امروز نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری و هزینه‌دادن آبرو، جان و زمان است و طبیعتا یک تصمیم درست توأم با خرد جمعی و مبتنی بر سنت‌های الهی و مردمی سازی، می‌تواند راهگشا باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087160/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی