قالیباف قانون «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور» را به دولت فرستاد


تهران- ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218991/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی