قالیباف: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به دوسوم آرای نمایندگان نداشت


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بر اساس لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، قرار است هیچ‌گونه توسعه‌ای در دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشود، بنابراین نیاز به کسب دو سوم رأی نمایندگان نداشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171032/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی