قالیباف: ما مدیران باید قدرشناس این مردم باشیم


کرمان- ایرنا- محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم همواره نشان داده‌اند که قدرشناس هستند گفت: امید که ما مدیران نیز قدر این مردم را بدانیم و بدرستی به آنان انجام وظیفه کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989943/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی