قالیباف: مسوولیت و پاسخگویی درباره شرایط ارزی کشور به عهده بانک مرکزی است


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی، مسوولیت و پاسخگویی درباره شرایط ارزی کشور را به عهده بانک مرکزی دانست و گفت: اگر موردی برای اصلاح قوانین در این حوزه وجود دارد به مجلس اعلام کنید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105870/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی