قالیباف: مولد سازی اموال دولت به معنای خصوصی سازی نیست/ شفاف عمل خواهد شد


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مولد سازی اموال دولت به معنای خصوصی سازی نیست.اموال غیر منقول دولت به صورت مزایده فروخته شده و به خزانه واریز می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056425/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی