قالیباف: نرخ ارز طبق قانون باید شناور مدیریت شده باشد


تهران – ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئولیت بازار ارز را عهده دار است، گفت: نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125867/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی