قالیباف: کارآمدی دین در اداره جامعه بهترین تبلیغ ایران اسلامی است


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی کارآمدی دین در اداره جامعه را بهترین تبلیغ ایران اسلامی دانست و گفت: مهمترین وظیفه ما این است که مردم احساس کنند در سایه انقلاب اسلامی می‌توانند زندگی توأم با آرامش داشته باشند تا بتوانند به عبادت و بندگی خدا بپردازند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009765/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی