قالیباف: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ امروز تشکیل می‌شود


تهران – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: از امروز کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد و در روز دوم بهمن‌ماه بررسی کلیات بودجه در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995462/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی