قانون اساسی بر دو پایه موازین اسلام و مردم‌سالاری دینی استوار است


تهران- ایرنا- رئیس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه موازین اسلام و مردم‌سالاری دینی استوار است که هم حضور مردمی و هم حفظ شریعت اسلامی در آن دیده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172531/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی