قانون اعتراض در چهارگوشه دنیا


تهران- ایرنا- فرقی نمی‌کند لندن باشد یا پکن؛ اگر می‌خواهید تجمع کنید باید اجازه بگیرید. قانون تجمع و اعتراض در اکثر کشورها به رسمیت شناخته می‌شود و مجوز گرفتن، اصلی ثابت برای برگزاری تجمعات در کشورهای دنیا است. اما نوع برخوردها با تجمعات در همه جا یکسان نیست


منبع: https://www.irna.ir/news/84975994/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی