قبرس و تلاش برای تامین گاز اروپا از سرزمین‌های اشغالی


تهران – ایرنا – نمایندگان تعدادی از شرکت های نفتی پیشرو قبرسی طی روزهای گذشته نشست‌هایی را برای عملیاتی کردن طرح اتصال خط لوله گاز کشورشان از سرزمین های اشغالی برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128083/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی