قدرت‌نمایی ایران با پیروزی حقوقی در دادگاه لاهه


تهران- ایرنا- کارشناس مسائل بین‌الملل پیروزی در دادگاه لاهه را قدرت‌نمایی حقوقی ایران دانست و گفت: دولت سیزدهم با پیگیری و ممارست توانست آمریکا را در نبرد حقوقی مغلوب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072200/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی