قدرت از غرب به شرق می‌آید/ فلسطینی‌ها به زودی حکمران می‌شوند


تهران – ایرنا – دبیر کل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با بیان اینکه با گذشت ۷۵ سال از اشغال فلسطین حادثه‌ای به نام اوکراین اتفاق افتاده است، گفت: ساختار و بازی قدرت در جهان در حال تغییر کامل، جزری و ریشه‌ای است و قدرت از غرب به شرق می‌آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134929/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی