قدرت بازدارندگی ایران خاری در چشم دشمنان است


تهران- ایرنا- فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، ایران را از بزرگ‌ترین قدرت‌های موشکی و پهپادی خاورمیانه و قدرت بازدارندگی تسلیحات موشکی ایران اسلامی را خاری در چشم دشمنان دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137186/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی