قدردانی از تمهیدات وزارت خارجه برای اربعین/برگه عبور موقتم را در ۵ دقیقه گرفتم


تهران- ایرنا- عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه در گذشته دریافت برگه عبور موقت در عراق تا ٢ روز طول می‌کشید، گفت: در این دوره عرض ۵ دقیقه برگه عبور موقت را دریافت کردم؛ تمهیدات وزارت امور خارجه در این زمینه بسیار مفید، مؤثر و قابل قدردانی بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223766/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی