قدردانی از رئیس سازمان ثبت احوال کشور


تهران – ایرنا – همزمان با سالروز ملی ثبت احوال، از «هاشم کارگر» رئیس این سازمان به دلیل تحول در پاسخگویی به مشکلات و رسیدگی به درخواست‌های مردمی قدردانی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332263/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی