قدردانی امیرعبداللهیان از دولت و ملت عراق برای برگزاری شکوهمند اربعین


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت وگوی تلفنی با همتای عراقی خود، از مساعدت، حسن استقبال و مهمان نوازی دولت و ملت عراق در برگزاری شکوهمند رویداد عظیم اربعین تشکر و قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221430/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی