قدردانی امیرعبداللهیان از موضع رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در برابر جنایت رژیم صهیونیستی


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه در نامه‌ای به موسی فکی رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، از مواضع وی در محکومیت بمباران بیمارستان المعمدانی توسط رژیم صهیونیستی و درخواست توقف حملات و ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم فلسطین قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307251/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی