قدردانی حلقه‌های میانی، فعالان خانواده و جمعیت از آیت‌الله رییسی


تهران- ایرنا- جمعی از فعالان خانواده و جمعیت کشور با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل از توجه به مفهوم خانواده در این سخنرانی قدردانی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236556/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی