قدردانی دهقانی فیروزآبادی از تلاش‌های معاون اقتصادی وزارت خارجه


تهران- ایرنا- معاون دیپلماسی وزارت خارجه در دیدار معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با قدردانی از تلاش‌های مستمر و هدفمند معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه، موفقیت‌های حاصله درحوزه ماموریت بین المللی شرکت‌های دانش بنیان و فناور را مرهون این تلاش‌ها دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237217/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی