قدردانی رئیس‌جمهور از تلاش‌های وزیر و کارکنان وزارت نفت


تهران – ایرنا – آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در نامه‌ای از اقدامات و خدمات وزیر و کارکنان وزارت نفت قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187971/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی