قدردانی رئیس جمهور از برگزاری جشن امام حسنی‌ها در ورزشگاه آزادی


تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از قدردانی رئیس جمهور از برگزاری جشن بزرگ میلاد امام حسن مجتبی (ع) در ورزشگاه آزادی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428477/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی