قدردانی ستاد اقامه نماز عید فطر از شرکت‌کنندگان در بزرگترین نماز جهان اسلام


تهران – ایرنا – ستاد برگزاری نماز عید فطر با انتشار اطلاعیه‌ای از شرکت‌کنندگان در بزرگترین نماز جهان اسلام قدردانی کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85090072/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی