قرآن‌سوزان روی شاخه نشسته‌ و بُن می‌برند


تهران- ایرنا- کارشناسان حقوق خواستار جرم‌انگاری توهین به مقدسات در کشورهای غربی شدند و تاکید کردند: کسانی که قرآن می‌سوزانند، مبنای حقوق بشری را می‌سوزانند و روی شاخه نشسته‌اند و بن می‌برند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181963/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی