قرارگاه زیست عفیفانه تشکیل جلسه داد/ تأکید رئیس‌جمهور بر اقدامات فرهنگی در حل مشکلات
تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور بر ضرورت اقدامات فرهنگی در حل مشکلات و نیز استفاده کامل از ظرفیت‌های گروه‌های مردمی و اصناف تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215650/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی