قضاوت با افکار عمومی؛ آمریکا مدافع دموکراسی‌ و صلح جهانی است؟


تهران- ایرنا- سخنگوی وزرات خارجه با بیان ادعای متناقض مقامات واشنگتن درباره حفاظت از ارزشهای دموکراتیک و نرخ بالای فروش تسلیحات این کشور به رژیم‌های خودکامه، از افکار عمومی جهان پرسید که آیا آمریکا مدافع دموکراسی‌ها و صلح جهانی است؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85108872/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی