قضیه سو قصد به جان نماینده مجلس از چه قرار است؟


آبادان – ایرنا – روز گذشته خبری به نقل از نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در خصوص سو قصد به وی، در فضای مجازی دست به دست ‌شد که این خبر واکنش‌های مختلفی در پی داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160977/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی