قول مساعد امیر دوبی برای حل مشکلات اتباع و نهادهای ایرانی


دوبی- ایرنا- شیخ محمد بن راشد آل مکتوم در دیدار با دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران نسبت به حل مشکلات اتباع و نهادهای ایرانی مستقر در دوبی قول مساعد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059511/%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی