قول یک وزیر و رد یک ادعا در حیاط پاستور


تهران- ایرنا- اختلاف میان مستمری بگیران و تامین اجتماعی از مهم‌ترین مباحث رد و بدل شده امروز دولت بود که وزیر تعاون قول داد با تشکیل کارگروه این اختلاف نظرها را بررسی و پیگیری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113615/%D9%82%D9%88%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی