قیام‌ ۱۵ خرداد، جنبشی ماندگار برای پیروزی انقلاب اسلامی


ارومیه – ایرنا – قیام ۱۵ خرداد جنبشی ماندگار برای عدالتخواهی، آزادیخواهی و نقطه آغازی برای به ثمر نشستن انقلاب اسلامی بدست مردمی غیرتمند و جان برکف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131306/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B5-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی