قیام ۱۵ خرداد؛ نهضتی فراموش نشدنی به وسعت تاریخ


تهران – ایرنا – ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ روزی که با قیام خونین در شهرهای قم، ورامین و تهران برای همیشه در تقویم انقلاب اسلامی ماندگار شد و استواری درخت تنومند انقلاب با مقاومت و مبارزه مردم انقلابی در برابر رژیم شاهنشاهی امروز پس از گذشت ۶۰ سال به همه جهانیان ثابت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131000/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B5-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی