قیام ۲ بهمن ۵۷ ارومیه ابهت رژیم ستمشاهی را درهم‌ شکست


ارومیه – ایرنا – مبارز انقلابی ارومیه‌ای و رزمنده دوران دفاع مقدس گفت: قیام مسلحانه مردم ارومیه در روز ۲ بهمن سال ۵۷ ابهت پوشالی رژیم ستمشاهی را در هم شکست و امید به پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005660/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%B5%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی