لایحه‌ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیم مجلس شد


تهران – ایرنا- معاون امور مجلس رئیس جمهور از ارسال لایحه اصلاح تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس با هدف تعیین مجوز قانونی برای تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت های بانکی و تجاری در قبال استنکاف از فروش ارز حاصل از صادرات خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196208/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی