لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای به مجلس بازگشت


تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی جامع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در شورای نگهبان اظهار داشت: در این لایحه ابهاماتی وجود داشت که برای رفع این اشکالات و ابهامت شکلی به مجلس بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991137/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی