لایحه بودجه ۱۴۰۳ ضدتورمی است


تهران-ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ضد تورمی است، گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد تأمین هزینه‌های جاری کشور از طریق درآمدهای مالیاتی هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312981/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی