لایحه جامع انتخابات برای تایید نهایی به دولت ارسال شد


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: لایحه جامع انتخابات با امضای وزیر تقدیم معاون اول ریاست جمهوری شده است و انتظار می رود با تایید نهایی این لایحه در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی بتوانیم برنامه ریزی‌های لازم را برای برگزاری انتخابات صورت دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957972/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی