لرستان در پایان یک دهه انتظار برای سوت قطار


تهران – ایرنا – دولت سیزدهم‌ در طی دو سالی که از عمرش می گذرد، با وجود تنگناهای مالی، اقدامات ارزشمندی را به انجام رسانده و با عملکردی که تاکنون از خود بر جای گذاشته، نشان داده است که دست از تلاش مضاعف نخواهد کشید؛ تلاشی که در این گزارش به برخی از آنها در جهت توسعه و آبادانی استان لرستان اشاره شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143081/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی