لزوم مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات/ مجلس دوازدهم از مجلس فعلی بهتر خواهد بود


تهران- ایرنا- تحلیل‌گر مسائل سیاسی گفت: انتخابات مجلس دوازدهم هنوز تمام نشده است و باید مردم با جدیت در مرحله دوم شرکت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85438788/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی