لزوم مقابله باسیاست پلید توهین به مقدسات و نفرت‌پراکنی


تهران- ایرنا- نهاد انقلابی جهاددانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت اهانت مجدد به قرآن کریم در کشور سوئد، ضمن اعلام نفرت و انزجار از این تصمیم شوم و عمل کوردلانه، از همه‌ آزادی‌خواهان جهان خواست در کنار مسلمانان با سیاست پلید توهین به مقدسات و نفرت‌پراکنی مقابله کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156823/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی