لغو تحریم‌ها و تقویت مناسبات دو کشور، محور گفت وگوی وزیران خارجه ایران و عمان

بدر البوسعیدی افزود: تداوم تلاش ها برای رسیدن به توافق را مهم وثمربخش می دانیم.

وزیر امور خارجه عمان نیز در این گفت وگوی تلفنی، نقش ایران در منطقه را مهم خواند و بر توسعه همکاری ها در سطح منطقه تاکید کرد. 

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه کشور در این گفت وگوی تلفنی بر ضرورت عملیاتی ساختن کامل تصمیمات و توافقات مقامات عالیه دو کشور در بخش‌های مختلف روابط تاکید کرد.

امیرعبداللهیان همچنین با تاکید بر جدیت جمهوری اسلامی ایران از زمان  ورود به مذاکرات لغو تحریم ها برای حصول به توافقی خوب، قوی و پایدار، از تلاش های عمان در این مسیر قدردانی کرد.

وی با اشاره به تماس تلفنی اخیر سلطان عمان و دکتر رییسی، سیاست سازنده ایران در توسعه مناسبات با همسایگان و تاکید بر همکاری منطقه ای را ستود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921446/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی