مأموریت نماینده ویژه امام و عُلقه ۴۶ ساله با مردم سیستان و بلوچستان


تهران- ایرنا- سیستان و بلوچستان دیاری نام آشنا و استانی محروم که امام راحل اوایل انقلاب در حکمی به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مأموریت دادند تا به آن منطقه رفته به خواسته‌های اهالی محترم آن مناطق رسیدگی کنند و انتظارات مردم دلیر آن دیار را برای بنیانگذار جمهوری اسلامی و اولیای امور گزارش دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225672/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%87-%DB%B4%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی