ماجرای زیر آب رفتن روستاها در مخزن سد گتوند/ رسانه معاند نگران زمین‌خواران شد


تهران- ایرنا- برخی از ساخت‌ و سازهای غیرمجاز توسط زمین‌خواران در مخزن سد گتوند همزمان با افزایش تراز، زیر آب فرو رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134724/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی