ماجرای مسمومیت‌های سریالی، ریشه‌ها و احتمالات


تهران- ایرنا- در حالی که درست سه ماه از آغاز مسمومیت‌های سریالی در مدارس دخترانه قم می‌گذرد، هنوز علت این پدیده اعلام نشده و نگرانی والدین از سلامت فرزندان، بسیاری از مدارس دخترانه این شهر را به حالت نیمه تعطیل کشانده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044205/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی