ماجرای واگذاری خودروهای میلیاردی از سوی مجلس به نمایندگان/ نمی‌دانستیم غیرقانونی است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ماجرای واگذاری خودروهای میلیاردی به نمایندگان از شوی اداره رفاه مجلس را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102018/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی