ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در تقویم رسمی ۱۴۰۲ کشور ابلاغ شد

سید ابراهیم رئیسی
رییس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی


منبع: https://www.irna.ir/news/84929641/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

ماده واحده «تعیین مناسبت‌­های جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی سال ۱۴۰۲ کشور» که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه ۸۷۱ مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می ­شود:

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن ماده واحده «تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی ۱۴۰۲ کشور» به شرح ذیل است:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای فرهنگ عمومی

ماده واحده – مناسبت­‌های جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی سال ۱۴۰۲ کشور به شرح بندهای ذیل تعیین می­‌شود:

ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در تقویم رسمی ۱۴۰۲ کشور ابلاغ شد

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی