ماناگوا و هاوانا؛ خط سبز انقلابیون سرخ


تهران – ایرنا – روح ماناگوت در کنار طبیعت سبزش، بسیار سرخ است و بناهای یادبود انقلابِ ساندینستی ۱۹۷۹ هم به هر شکل و رنگی روی بک‌گراند سبز شهر نشسته‌اند؛ اینجا انقلاب رنگ روزمره‌ای به خود گرفته و هنر هم در سایه‌ی آن‌ و نه در مقابلش پرورش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142324/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی