«ما و سلیمانی» (۲)/ چرا ترور سردار سلیمانی خطای راهبردی آمریکا بود؟


تهران- ایرنا- بازی قدرتمندانه شهید سردار سلیمانی در صفحه شطرنج کشورهای منطقه که خروجی آن نابودی داعش بود، آمریکا را به ترور ناگزیر ساخت؛ اقدامی که برآیندش انزوای آمریکا، رای مجلس عراق به اخراج آمریکایی‌ها، خروج تدریجی از این پهنه جغرافیایی و در مقابل، افزایش نفوذ منطقه‌ای و نیز توان پهپادی و موشکی ایران بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984869/%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی