«ما و سلیمانی» (۴)/ نقش و فرانقش شهید سلیمانی


تهران- ایرنا- روز شمار زندگینامه شهید سلیمانی در پیش و پس از انقلاب، نشان‌دهنده «نقش» وی در پاسداشت امنیت کشور و رفاه مردم به عنوان یک سرباز واقعی انقلاب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985668/%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B4-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی