«ما و سلیمانی» (۷)/ پیشنهاد پدر رئالیسم ایرانی برای خونخواهی شهید سلیمانی


تهران- ایرنا- مرحوم دکتر «ابومحمد عسگرخانی» استاد شاخص دانشگاه تهران که بسیاری از دانش‌آموختگان روابط بین‌الملل او را پدر رئالیسم ایرانی می‌خوانند، جایگاهی بی‌بدیل برای حاج قاسم در پیگیری منافع و امنیت ملی قائل بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985544/%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی